« »

CLUB PARADISO 5 * - *
 


 

Standard Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 1009
07.09.2018 Ultra AI 1033
14.09.2018 Ultra AI 1003
21.09.2018 Ultra AI 891
28.09.2018 Ultra AI 884
05.10.2018 Ultra AI 874
12.10.2018 Ultra AI 884

Superior Room Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 1066
07.09.2018 Ultra AI 1089
14.09.2018 Ultra AI 1059
21.09.2018 Ultra AI 947
28.09.2018 Ultra AI 940
05.10.2018 Ultra AI 930
12.10.2018 Ultra AI 940

Family Room B Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 1406
07.09.2018 Ultra AI 1425
14.09.2018 Ultra AI 1395
21.09.2018 Ultra AI 1235
28.09.2018 Ultra AI 1220
05.10.2018 Ultra AI 1210
12.10.2018 Ultra AI 1220

Family Room C Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 1582
07.09.2018 Ultra AI 1600
14.09.2018 Ultra AI 1570
21.09.2018 Ultra AI 1380
28.09.2018 Ultra AI 1360
05.10.2018 Ultra AI 1350
12.10.2018 Ultra AI 1360

Standard Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 1047
07.09.2018 Ultra AI 1077
14.09.2018 Ultra AI 967
21.09.2018 Ultra AI 853
28.09.2018 Ultra AI 914

Superior Room Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 1117
07.09.2018 Ultra AI 1147
14.09.2018 Ultra AI 1037
21.09.2018 Ultra AI 917
28.09.2018 Ultra AI 977

Family Room B Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 1502
07.09.2018 Ultra AI 1532
14.09.2018 Ultra AI 1422
21.09.2018 Ultra AI 1248
28.09.2018 Ultra AI 1299

Family Room C Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 1691
07.09.2018 Ultra AI 1721
14.09.2018 Ultra AI 1611
21.09.2018 Ultra AI 1413
28.09.2018 Ultra AI 1460

Family Room C Ultra AI

Дата База DBL + 2 CHD (3-14)(3-14) Двойна стая Четворна стая Единична стая Тройна стая SGL + 1 CHD (3-14) DBL + 1 CHD (3-14) SGL + 2 CHD (3-14)(3-14)
31.08.2018 Ultra AI 1614 2087 1441
07.09.2018 Ultra AI 2014 1644 2147 1456
14.09.2018 Ultra AI 1794 1534 1927 1401 1661 1534 1661 1661
21.09.2018 Ultra AI 1608 1342 1717 1215 1475 1342 1475 1475
28.09.2018 Ultra AI 1737 1390 1564
05.10.2018 Ultra AI 1797 1420 1609
12.10.2018 Ultra AI 1817 1430 1922 1244 1624 1430 1624 1624

Standard Ultra AI

Дата База Двойна стая Единична стая SGL + 1 CHD (3-14)
31.08.2018 Ultra AI 1005 671
07.09.2018 Ultra AI 1035 686
14.09.2018 Ultra AI 925 631 764
21.09.2018 Ultra AI 817 553 680
28.09.2018 Ultra AI 879
05.10.2018 Ultra AI 909
12.10.2018 Ultra AI 919 600 786

Superior Room Ultra AI

Дата База Двойна стая Единична стая Тройна стая SGL + 1 CHD (3-14) DBL + 1 CHD (3-14) SGL + 2 CHD (3-14)(3-14) DBL + 2 CHD (3-14)(3-14)
31.08.2018 Ultra AI 1068 895 1494
07.09.2018 Ultra AI 1098 910 1539
14.09.2018 Ultra AI 988 855 1374 988 1115 1115 1248
21.09.2018 Ultra AI 880 747 1230 880 1013 1013 1140
28.09.2018 Ultra AI 942 1116 1282
05.10.2018 Ultra AI 972 1161 1342
12.10.2018 Ultra AI 982 789 1386 982 1176 1176 1362

Family Room B Ultra AI

Дата База Двойна стая Четворна стая Единична стая Тройна стая SGL + 1 CHD (3-14) DBL + 1 CHD (3-14) SGL + 2 CHD (3-14)(3-14) DBL + 2 CHD (3-14)(3-14)
31.08.2018 Ultra AI 1432 2045 1259
07.09.2018 Ultra AI 1462 2105 1274
14.09.2018 Ultra AI 1352 1885 1219 1479 1352 1479 1479 1612
21.09.2018 Ultra AI 1190 1681 1057 1323 1190 1323 1323 1450
28.09.2018 Ultra AI 1243 1417 1583
05.10.2018 Ultra AI 1273 1462 1643
12.10.2018 Ultra AI 1283 1887 1090 1477 1283 1477 1477 1663

Standard Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 1005
07.09.2018 Ultra AI 1035
14.09.2018 Ultra AI 925
21.09.2018 Ultra AI 817
28.09.2018 Ultra AI 879
05.10.2018 Ultra AI 909
12.10.2018 Ultra AI 919

Superior Room Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 1068
07.09.2018 Ultra AI 1098
14.09.2018 Ultra AI 988
21.09.2018 Ultra AI 880
28.09.2018 Ultra AI 942
05.10.2018 Ultra AI 972
12.10.2018 Ultra AI 982

Family Room B Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 1432
07.09.2018 Ultra AI 1462
14.09.2018 Ultra AI 1352
21.09.2018 Ultra AI 1190
28.09.2018 Ultra AI 1243
05.10.2018 Ultra AI 1273
12.10.2018 Ultra AI 1283

Family Room C Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 1614
07.09.2018 Ultra AI 1644
14.09.2018 Ultra AI 1534
21.09.2018 Ultra AI 1342
28.09.2018 Ultra AI 1390
05.10.2018 Ultra AI 1420
12.10.2018 Ultra AI 1430

Standard Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 947
07.09.2018 Ultra AI 987
14.09.2018 Ultra AI 967
21.09.2018 Ultra AI 893
28.09.2018 Ultra AI 914
05.10.2018 Ultra AI 944
12.10.2018 Ultra AI 1054

Superior Room Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 1017
07.09.2018 Ultra AI 1057
14.09.2018 Ultra AI 1037
21.09.2018 Ultra AI 963
28.09.2018 Ultra AI 984
05.10.2018 Ultra AI 1014
12.10.2018 Ultra AI 1124

Family Room B Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 1402
07.09.2018 Ultra AI 1442
14.09.2018 Ultra AI 1422
21.09.2018 Ultra AI 1288
28.09.2018 Ultra AI 1299
05.10.2018 Ultra AI 1329
12.10.2018 Ultra AI 1439

Family Room C Ultra AI

Дата База Двойна стая
31.08.2018 Ultra AI 1598
07.09.2018 Ultra AI 1638
14.09.2018 Ultra AI 1618
21.09.2018 Ultra AI 1454
28.09.2018 Ultra AI 1460
05.10.2018 Ultra AI 1490
12.10.2018 Ultra AI 1600